Doret is really invaluable ‘copilot’ for my projects and my development. She has a deep understanding of human nature and has accompanied me through highs and lows with her pragmatic and compassionate way. She is always non-judging and warmhearted, and has a sense of humor that can both help you out of a deep swamp and and get your creative juices running. She is a great help to make decisions I feel good with long after. I don’t think I exaggerate a bit if I say that it is a luxury to work with her. – Dr María Machón – Life & PhD

 

English (Afrikaans volg onderaan – Ek is die enigste Afrikaanssprekende Barbara Sher Coach.)

I’m a Barbara Sher Coach and I enjoy helping people go after their dreams – or helping them figure out what those dreams are.

A coach is there to help with ideas, planning and support. Barbara Sher doesn’t believe that you need pure willpower and discipline in order to achieve your dream. A “Success Team” (one of her big inventions) or a coach, can help you to stay motivated and follow the necessary steps.

Never heard of her? Oh, you’re in for a treat: here she is at TEDxPrague 2015.

She believes that we manage to do a lot of things we don’t necessarily enjoy because the law or our families expect certain things from us. But nobody expects us to chase after our dreams.

This is where someone like a coach can help.

My background is in foreign languages, literature and writing and some of the people I’ve assisted include:

 • A busy academic who wanted to learn French
 • A short story writer who needed help to look for inspiration
 • A businesswoman who needed to find some time in her busy life for her hobbies
 • A PhD student with writer’s block
 • A businesswoman who made the jump from a corporate job to a home office and needed to set up a new routine
 • An academic about to retire who needed ideas on what to do next
 • I also often help people who want to do something new (like learn a new language) and don’t know where to start

E-mail me at dustyshelfacademy@gmail.com for more information about

 • In-person consultations in the greater Cape Town area, South Africa
 • Telephone consultations
 • Workshops and talks
 • Rates and tailored packages, including support via e-mail

Important to know: I’m certainly not a qualified therapist etc. My support and advice are of a practical nature. Apart from my Barbara Sher Coaching Certificate my qualifications are in German and Comparative Literature (So I can “diagnose” and “prescribe” storybooks but that’s unfortunately it). I’m not at all equipped to work with things like mental health issues – and I don’t try to. Some coaches do, because they have additional training.

But coaches like me are more like sports coaches.

Words like “ideas consultant” or “motivator” describe more accurately what I do.

IMG_2267
Getting my certificate from the formidable Barbara Sher (if you don’t know who’s who, seriously, go watch her TEDx talk!)

Afrikaans 

Ek is ‘n Barbara Sher Coach en geniet dit om mense te help om ‘n droom na te jaag – of uit te pluis wat daardie droom is.

‘n Coach is daar om te help met idees, beplanning en ondersteuning. Barbara Sher glo nie daaraan dat ‘n mens jou drome bereik deur suiwer dissipline en wilskrag nie. Iemand soos ‘n “Success Team” (een van haar groot uitvindsels) of ‘n coach, is daar om te sorg dat jy gemotiveerd bly en die nodige stappe volg.

Nog nooit van haar gehoor nie? O, jy’s in vir ‘n treat: hier is sy by TEDx Prague in 2015.

Haar uitgangspunt is dat ons baie dinge gedoen kry wat nie vir ons lekker is nie, omdat wetgewing of ons base of ons families dit van ons verwag. Maar daar is niemand wat van ons verwag om die dinge te doen waarvan ons droom nie.

Dis waar iemand soos ‘n coach (oftewel afrigter)  jou kan help.

My agtergrond is in vreemde tale, letterkunde en skryfwerk. Hier is ‘n paar voorbeelde van dinge waarmee ek mense al gehelp het:

 • ‘n Besige akademikus wat graag Frans wou leer
 • ‘n Kortverhaalskrywer wat hulp nodig gehad het om nuwe inspirasie te soek
 • ‘n Sakevrou wat gesukkel het om tyd in te ruim in haar daaglikse roetine vir haar stokperdjies
 • ‘n PhD student met “skrywersblok”
 • ‘n Besige sakevrou wat ‘n oorgang gemaak het van ‘n korporatiewe werk na ‘n tuiskantoor en van voor af ‘n nuwe roetine moes skep
 • ‘n Kunsterapeut wat gesukkel het om haarself te bemark
 • ‘n Akademikus kort voor haar aftrede wat idees wou gehad het oor wat om volgende te doen
 • Ek help ook dikwels mense wat iets nuuts wil aanpak (soos ‘n vreemde taal leer) maar nie weet waar om te begin nie.

Skryf aan dustyshelfacademy@gmail.com indien jy belangstel of nog vrae het oor:

 • Sessies in die groter Kaapstad omgewing, Suid-Afrika
 • Telefoongesprekke
 • Werkswinkels en praatjies
 • Pryse en pakette (wat spesifiek saamgestel word vir jou ondersteuning via e-pos insluit)

Belangrik om te weet: Ek is alles behalwe ‘n opgeleide terapeut ens. My raad en bystand is van ‘n praktiese aard. Behalwe vir my Barbara Sher Coach Certificate, is my opleiding in Duitse en Vergelykende Letterkunde (So ek kan ‘n storieboek diagnoseer en voorskryf, maar dis ongelukkig dit). So ek waarsku maar altyd dat ek hoegenaamd geen bevoegdheid het om met sielkundige toestande en dies meer te help nie. Ek probeer ook hoegenaamd nie. Party coaches kan wel want hulle het bykomende opleiding (daar is byvoorbeeld talle siekundiges en dokters wat ook werk as coaches.)

Coaches soos ek werk meer soos ‘n sport-afrigter 🙂

Woorde soos “Idees Konsultant” of “Motiveerder” beskryf meer wat ek doen.